Factură detaliată

Factura detaliată lunară prin email este un raport asupra serviciilor GSM utilizate de către abonat pe parcursul lunii calendaristice. Serviciul dat este adiţional şi se acordă la începutul fiecărei luni pentru convorbirile efectuate şi SMS-urile expediate pe parcursul lunii precedente. Graţie acestui serviciu vei putea obţine lunar factura detaliată în formă electronică pe o adresă email indicată în prealabil de către tine în cererea-tip.

Procedura de activare

Pentru activarea acestui serviciu, este necesar să depui cererea-tip la orice reprezentanţă Moldcell Center. La depunerea cererii-tip, persoanele fizice şi juridice vor prezenta actele corespunzătoare.

Tarifare

Obținerea facturii detaliate tipărite, la solicitare în Moldcell Center se tarifează cu 50 lei pentru orice serviciu de intrare și 50 lei pentru orice serviciu de ieșire. Primirea facturii pe email este gratuită.