Moldcell

Regulamentul Turneului Super Quiz

Regulamentul Turneului Super Quiz 

DEFINIŢII

Organizatorul - “MOLDCELL” S.A., persoană juridică înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor juridice a Republicii Moldova, IDNO 1002600046027, furnizor de rețele şi comunicații electronice (în continuare Moldcell sau Organizator). 

Super Quiz – aplicație mobilă, disponibilă pe Google Play și App Store, utilizatorilor de smartphone-uri cu sistemul de operare Android 4.1+ și iOS 8.0+, prin intermediul căreia aceștia se pot înregistra, accesa conținutul digital și participa în cadrul jocului de tip distractiv.

Turneu - competiție oficială organizată pe o perioada determinată, cu un set de intrebari dintr-o categorie specifică în cadrul aplicației Super Quiz.

Joc de tip distractiv – joc desfăşurat prin intermediul aplicației mobile Super Quiz şi care nu presupune câştiguri bazate pe elemente aleatorii, având ca scop testarea forţei, inteligenţei sau dexterităţii participantului.

Utilizator - persoană fizică, posesorul numărului de telefon conectat la planurile tarifare Cartelă Moldcell / Abonament Moldcell sau Abonament cu plată în credit care a activat Abonamentul zilnic sau lunar Super Quiz și a instalat aplicația Super Quiz.

Câștigătorul Turneului Super Quiz - posesorul numărului de telefon mobil în temeiul unui contract de abonament pentru prestarea serviciilor de comunicații electronice (la data lansării Super Quiz sau la data acordării premiului), care a acumulat cel mai mare punctaj în timpul cel mai scurt, în cadrul unei perioade definite (zi, săptămână, lună), conform condițiilor din prezentul Regulament.

1. Condiţii generale

 • 1.1.    Prezentul Regulament este aprobat de către Moldcell, în vederea organizării Turneului Super Quiz începând cu 31 ianuarie 2023 pînă la data de 31 mai 2023. Turneul Super Quiz poate fi încetat sau prelungit prin decizia unilaterală a Organizatorului, în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.
 • 1.2.    În Turneul Super Quiz pot participa exclusiv persoane fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani la data de 31 ianuarie 2023, utilizatori Moldcell. Prezentul Regulament reglementează condițiile generale de desfăşurare a Turneului Super Quiz.
 • 1.3.    Înscrierea în Turneul Super Quiz se face în mod gratuit, pentru orice client persoană fizică care respectă prevederile Regulamentului.
 • 1.4.    Turneele sunt disponibilie în aplicația Super Quiz pentru orice utilizator care are un Abonament activ.
 • 1.5.    Turneele sunt ogranizate cu întrebări tematice sau pe anumite categorii.
 • 1.6.    Durata unui turneu poate varia și nu are o perioadă definită.
 • 1.7.    Înregistrarea în Turneu poate fi efectuată cu 2 zile înainte de data începerii și cu 2 zile după data începerii turneului.
 • 1.8.    Fiecare răspuns corect în cadrul turneului oferă 10 puncte.
 • 1.9.    Mai multă informație despre sistemul de punctare este disponibil în rubrica Turneu.

2. Condiţiile de desfăşurare

 • 2.1.    La Camptionat pot participa toți utilizatorii ce au un Abonament activ în jocul de tip distractiv Super Quiz.
 • 2.2.    Fiecare răspuns corect oferă 10 puncte. Pentru un răspuns incorect se oferă 0 puncte.
 • 2.3.    Fiecare turneu poate avea o durată diferită. Condițiile de începere și închidere sunt indicate în zona pentru Turnee.
 • Înscrierea în Turneu se efectuează cu 2 zile înainte de începere și poate fi efectuată cu 2 zile după începere.
 • 2.4.    Costul înregistrării în turneu este de 5 MDL.
 • 2.5.    Înscrierea în avans, la fel taxează utilizatorul cu 5 MDL.
 • 2.6.    La începerea turneului, utilizatorul primește o notificare.

3. Regulile de oferire a premiilor

 • 3.1.    Începând cu data de 31 ianuarie 2023, la finalizarea fiecărui turneu, se va oferi câte un premiu în valoare de 5 GB trafic Internet, valabil 30 zile din momentul acordării, care va fi alocat pe contul mobil al utilizatorului. Traficul Internet acordat în calitate de premiu conform prezentului Regulament, se consumă după epuizarea traficului inclus în pachetul de servicii de comunicații electronice ale Utilizatorului. Acest Premiu va fi oferit participantului, care a acumulat cel mai mare punctaj, în timpul cel mai scurt, pe perioada turneului.
 • 3.2.    Câștigătorul va fi informat de către un reprezentant al Organizatorului prin intermediul unui mesaj SMS expediat la numărul de telefon câștigător sau prin intermediul unui apel telefonic.
 • 3.3.    Se consideră că Moldcell şi-a executat obligaţia sa privind informarea Câştigătorului din momentul executării acţiunilor specificate în p. 3.2. al prezentului Regulament.
 • 3.4.    Participanţii la Turneul Super Quiz nu vor avea careva obiecţii, pretenţii, reclamaţii etc. cu privire la condițiile stipulate în prezentul Regulament.
 •  

4. Premiile oferite în cadrul Turneului Super Quiz

 • 4.1.    Fondul de premii oferite în cadrul Turneelor sunt:
 • •   premii săptămânale de 5 GB valabile 30 zile – premii alocate pe contul numărului de telefon Moldcell
 • 4.2.    Moldcell își rezervă dreptul de a modifica premiile oferite în cadrul extragerilor săptămânale.
 • 4.3.    Modificarea ulterioară a premiilor oferite săptămânal în cadrul Turneului Super Quiz, va fi anunțată prin publicarea informației respective pe site-ul oficial www.moldcell.md, cu modificarea Regulamentului Jocului.  
 • 4.4.    Premiile vor fi oferite în funcție de numărul de puncte acumulate în rezultatul răspunsurilor corecte.
 • 4.5.    Premiile săptămânale vor fi transferate pe contul numărului de telefon al Câştigătorului.
 • 4.6.    În cazul în care 2 sau mai mulți participanți acumulează același număr maxim de puncte – câștigător se va considera participantul care primul a acumulat acest punctaj.
 •  

5. Oferirea premiilor

 • 5.1.    Premiile săptămânale vor fi oferite Câştigătorului pe numărul de telefon pe care utilizatorul s-a înscris la Turneu.
 • 5.2.    Taxele şi impozitele ce reies din obligaţia Organizatorului de a transmite premiul Câştigătorului vor fi achitate din contul Organizatorului, alte eventuale obligații de plată impuse de legislația în vigoare se vor achita de Câştigător.
 • 5.3.    Un participant poate câștiga un singur premiu în cadrul Turneului Super Quiz, în următoarele intervale de timp:
 • -   5 GB trafic Internet nu poate fi acordat aceluiași Utilizator mai des de o dată pe săptămână.

6. Exprimarea acordului la participarea în cadrul Turneului Super Quiz şi acceptarea condiţiilor de participare

 • 6.1.    Participarea la Turneul Super Quiz semnifică acceptarea condiţiilor prezentului Regulament şi acordarea Organizatorului dreptului de procesare a datelor personale, inclusiv, dar fără a se limita la numărul de telefon al Participantului, nume /prenume, precum şi alte date necesare în cadrul participării la Turneul Super Quiz.
 • 6.2.    Participarea în cadrul Turneului Super Quiz, presupune în mod tacit, informarea Participantului cu toate regulile de desfăşurare a jocului, anunate în mod public de către Organizator.
 • 6.3.    Orice participant la Turneul Super Quiz poate fi exclus de la participare dacă:
 •  
 • -   Participantul a încălcat prevederile prezentului Regulament;
 • -   Participantul a comis acţiuni ilegale, precum şi alte fapte care intră în contradicție cu politica comercială a companiei Moldcell sau care atentează la reputaţia acesteia.
 • 6.4.    Prin participarea la Turneul Super Quiz participanții îşi exprimă în mod expres acordul de a primi de la compania Moldcell mesaje SMS precum şi apeluri vocale cu caracter informativ.

7. Informarea participanţilor

 • 7.1.    Informaţia deplină cu privire la Turneul Super Quiz este disponibilă pe www.moldcell.md şi în toate Centrele de deservire Moldcell.
 • 7.2.    Toți participanţii vor avea posibilitatea de a afla informaţii despre ordinea şi regulile de desfăşurare a Turneului Super Quiz, prin apel la numărul 444 (apel gratuit).
 •  

8. Obligaţiile câştigătorului

 • 8.1.    Pentru a primi premiile, Câştigătorul trebuie să prezinte actele specificate în prezentul Regulament.
 • 8.2.    Participantul ce a câştigat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se obligă se primească premiul respectiv conform regulilor stabilite de prezentul Regulament sau să prezinte în scris refuzul de a intra în posesia premiului respectiv în termenii stabiliţi în p. 5.2. al prezentului Regulament.
 • 8.3.    În cazul în care Câştigătorul nu va accepta oricare din condiţiile şi/sau obligaţiile stabilite în prezentul Regulament, atunci în mod automat se va considera că Participantul declarat Câştigător a refuzat de a intra în posesia premiului. Prin semnarea acordului se consideră că Câştigătorul a acceptat, în mod tacit, prezentele condiţii şi obligaţii stabilite pentru Câştigător în prezentul Regulament şi exclude ulterior posibilitatea refuzării executării acestor condiţii şi/sau obligaţii.
 • 8.4.    Refuzul de a executa oricare condiţii şi/sau obligaţii stabilite în prezentul Regulament se consideră drept temei de rambursare Organizatorului a premiului câştigat în Turneul Super Quiz.
 •  

9. Drepturile şi limitarea responsabilității Organizatorului

 • 9.1.    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba unilateral oricând premiul oferit în cadrul Turneului Super Quiz, precum şi condiţiile de desfăşurare a acestuia, inclusiv şi prevederile prezentului Regulament fără informare prealabilă.
 • 9.2.    Organizatorul nu primeşte nicio pretenţie în ceea ce priveşte timpul de livrare a mesajului SMS şi avertizează despre faptul că livrarea mesajelor nu este momentană şi poate dura 12 ore, în funcție de aria de acoperire a Organizatorului.
 • 9.3.    Organizatorul nu va accepta nicio pretenţie cu referire la modul de organizare a extragerii premiului, categoriile de premii oferite, precum și rezultatele înmânării premiului.
 • 9.4.    Participanţii la Turneul Super Quiz nu au dreptul să solicite modificarea sau/şi excluderea oricăror condiţii sau puncte ale prezentului Regulament.
 • 9.5.    Refuzul de a respecta oricare dintre condiţiile necesare pentru a intra în posesia premiului are drept consecinţă refuzul Organizatorului de a înmâna premiul, indiferent de faptul dacă sunt respectate celelalte condiţii.
 •