Poziția companiei Moldcell privind declarațiile Copyright în cadrul conferinței din 10 martie 2020

Pe data de 04 martie 2020, compania Moldcell a fost informată de Curtea Supremă de Justiție despre faptul că Asociația națională ”Copyright” s-a adresat la Curtea Supremă cu solicitarea de reconstituire a probelor, care, după părerea Copyright, lipsesc în cadrul dosarului Copyright vs Moldcell – dosar care se află, la momentul actual, în proces de examinare la Curtea Supremă de Justiție.

Pe data de 06 martie 2020, compania Moldcell a expediat răspunsul prin care a subliniat că este deschisă să ofere și să prezinte Curții Supreme de Justiție documentele necesare în procesul de reconstituire a probelor. Astfel, suntem dispuși să executăm imediat solicitarea Curții Supreme de Justiției de prezentare a documentelor lipsă.

Amintim că pretenția Copyright către Moldcell se referă la interpretarea și aplicarea Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe, care prevede că „Remunerația compensatorie menționată la alin. (1) se achită de către persoanele fizice şi juridice care produc sau importă orice echipament (audio, videomagnetofoane, drivere pentru discuri, etc.) şi suporturi materiale (suporturi pentru imprimarea sonoră şi/sau video, casete, discuri laser, compact-discuri etc.) care pot fi utilizate pentru efectuarea unor atare reproduceri. ”Pentru a clarifica sfera de aplicare a acestui articol din lege, în anul 2016 Curtea Supremă de Justiție a venit cu o explicație prin care a confirmat că legea poate fi aplicată doar pentru echipamentele menționate în articolul 26 din legea nr 139.

În februarie 2017, la solicitarea Copyright, AGEPI s-a expus pe marginea interpretării listei de echipamente care cad sub incidența articolului 26, depășindu-și atribuțiile. De menționat aici, că interpretarea legislației ține de competența exclusivă a Parlamentului Republicii Moldova și trece printr-o procedură specială, stabilită de lege.

În legătură cu această neclaritate legală, mai multe asociații cum ar fi Amcham, FIA, EBA, ATIC, la inițiativa membrilor săi, inclusiv Orange, Moldcell, precum și a altor importatori de echipamente, au solicitat Parlamentului Republicii Moldova să ofere interpretarea prevederilor legale vizate mai sus, însă până la momentul actual situația rămâne a fi neclară și procesul de judecată continuă.

Ținem să menționăm că noi respectăm procedurile legale și continuăm să depunem tot efortul necesar pentru a aduce cât mai multă claritate în procesul de aplicare a normelor legale relevante. Am acționat întotdeauna și continuăm să acționăm într-un mod etic, corect si legal.

Video conferință de presă Copyright din 10 martie 2020.