Regulamentul Concursului „Moldcell Academy”

1. „Moldcell Academy” este un program de stagii implementat de Î.M. ”MOLDCELL” S.A. (în continuare – Compania Moldcell) și presupune organizarea unui concurs între studenții înmatriculați în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, în vederea obținerii unei burse pe o perioadă de 6(șase) luni;

2. În rezultatul concursului vor fi selectați în total 15 studenți, care vor beneficia de un program de stagii în cadrul Companiei Moldcell și o bursă lunară de 3500 MDL, pe o perioadă de 6 (șase) luni;

3. Desemnarea beneficiarilor de burse și a programului de stagii „Moldcell Academy” se va efectua de către Comisia de Selecție Moldcell;

4. La programul de stagii „Moldcell Academy” pot participa studenții, care:

• la momentul aplicării nu sunt implicați în proiecte similare și sunt liberi de orice responsabilități și obligațiuni de angajare;
• au demonstrat performanță academică pe perioada anilor de studii;
• nu au antecedente penale.

5. Rudele (de gradul I și II) angajaților Companiei Moldcell, cât și angajații Moldcell nu sunt eligibili de a participa la concursul dat;

6. Participanții la concurs se vor înregistra și vor atașa CV-ul aici, în termenii stabiliți de către Comisia de Selecție;

7. După înregistrare, participanții vor primi instrucțiunile pentru prima etapă de selecție;

8. În rezultatul concursului, Comisia va desemna candidații pentru etapa de interviu;

9. Câștigătorii Concursului „Moldcell Academy” vor fi desemnați în baza rezultatelor interviurilor;

10. Anunțarea rezultatelor va avea loc în termenii stabiliți de către Comisia de Selecție.