De ce nu pot expedia un mesaj SMS?

Română
Verifică dacă:
  • Numărul Centrului de mesaje este introdus corect: +37379499011
  • Tipul SMS este: TEXT sau STANDARD

În cazul în care modelul de telefon este Sony Ericsson,verifică: Meniul principal - Parametri - Conectivitate - Conectări date - SMS acces – CS sau GSM

Numărul destinatarului este introdus în format corect:

    • pentru abonaţii Moldcell formatul numărului este 7xxxxxxx
    • pentru abonaţii altui operator GSM formatul numarului este 6xxxxxxx
    • pentru abonaţii operatorilor GSM cu care Moldcell a încheiat acorduri de Roaming formatul numărului este + [codul ţării] [codul reţelei] [numărul GSM]

Mesajul tău poate să nu fie recepţionat din următoarele motive:

  • Memoria telefonului destinatarului este plină. Pentru a putea recepţiona mesaje noi este necesar să fie înlăturate sau salvate (o parte din) mesajele recepţionate anterior.
  • Destinatarul nu este abonatul unui operator care are încheiat un acord de Roaming cu Moldcell.