Abonament Junior,  Senior și NEXT

Plată
lunară
Minute
în rețea
Minute
naționale
Trafic
Internet
NEXT 70 lei - 300 minute 3 GB
Junior 70 lei Nelimitat 250 minute 4 GB
Senior 80 lei Nelimitat 1000 minute 3 GB
Cu my moldcell, you are the boss ;)

Modifică abonamentul, verifică consumul, activează opțiuni la preț special, tot din telefon
Descarcă aplicația My Moldcell

   
  Condiții de utilizare Abonament
 

Perioada minimă contractuală la Abonament constituie 6 luni. În cazul rezilierii contractului de abonament în decursul perioadei minime contractuale, abonatul va achita din data rezoluțiunii o sumă în valoare a 50% din plata lunară standard de abonament conectat înmulțit cu numărul de perioade (luni) de facturare rămase până la expirarea perioadei minime contractuale.

Migrare între abonamente și alte planuri tarifare:
- Trecerea de la Abonament la Cartelă nu este disponibilă până la expirarea perioadei minime contractuale.
- Suspendarea temporară este restricționată până la expirarea perioadei minime contractuale.
- Trecerea de la Abonament la alte planuri tarifare Abonament Moldcell e disponibilă cu ziua de mâine sau în prima zi a următoarei luni. La migrarea cu ziua de mâine, plata pentru abonament se va extrage în proporție de 50%, în timp de serviciile se vor oferi integral pentru o lună.
- Limita de credit se calculează din 2 plăți de abonament [minus] 10 lei. Pentru NEXT 70 - 120 lei.

Minutele și traficul Internet incluse în Abonament se alocă imediat la conectare. Ulterior se va aloca lunar în prima zi a lunii, fiind valabile până la sfărșitul lunii.

Apeluri și SMS extra abonament: 1,99 lei/minut național; 0,99 lei/SMS național; 2,50 lei/SMS internațional; pentru apeluri internaționale se aplică tarife standard în funcție de zonă.

Internet extra abonament:
- La epuizarea traficului internet de bază inclus la Abonament, se aplică schema de tarifare extra pachet - 250 MB la 25 lei, activată automat; la dezactivare - 0,50 lei/MB.
- Opțiunea se activează automat. Reactivare opțiune: SMS cu orice text la 881. Dezactivare opțiune: SMS cu text STOP la 881.Opțiunea poate fi reactivată de două ori în decursul unei luni. La dezactivarea opțiunii prin SMS cu text STOP la 881, oferta 250 MB se anulează și traficul nu mai poate fi utilizat.

Important:
Vă informăm că începând cu 01 noiembrie 2022, a fost modificată plata lunară la Abonament Junior (50 lei) și constituie 70 lei lunar. 

   
  Condiții generale
  • Minutele și traficul inclus pot fi folosite în perioada activă a numărului.

• Condițiile Planului tarifar și Oferta de prețuri sunt stabilite de către Furnizor în mod unilateral. În cazul modificării Planului tarifar și/sau a Ofertei de prețuri, Furnizorul va informa Abonații despre acest fapt în termen de 30 zile până la intrarea în vigoare a acestora, cu oferirea dreptului de reziliere a Contractului fără penalități suplimentare. În cazul în care Abonatul continuă să utilizeze Serviciile după intrarea în vigoare a modificărilor, se consideră că acestea au fost acceptate de către Abonat.

• Utilizatorul este responsabil pentru utilizarea cu rea voință sau abuzivă a ofertelor/opţiunilor promoţionale. Printre acestea se numără: folosirea în scopuri comerciale (cu sau fără plată) a serviciilor către terţi, inclusiv în scopul redirecţionării traficului generat către terţi; generarea traficului cu ajutorul unor echipamente/sisteme automate; expedierea SMS-urilor către mai mult de 200 destinatari unici în decursul unei perioade de facturare (pentru utilizatorii opțiunilor SMS naționale nelimitate); utilizarea ofertei/opţiunii în scopul obţinerii de avantaje materiale şi/sau provocării de daune companiei Moldcell sau unor terţe persoane, precum şi alte activităţi ce contravin legislaţiei în vigoare.

• Moldcell va opri orice folosire abuzivă, ilegală şi/sau contrară prevederilor Contractului de Abonament, precum şi orice tentativă de fraudă în care să fie prejudiciat în orice fel Moldcell sau terţele părţi. Mijloacele de oprire a activităților enumerate mai sus cuprind, fără a se limita: dezactivarea ofertei/opţiunii, refuzul activării unei oferte/opţiuni noi, suspendarea totală sau parţială a Serviciilor, rezilierea unilaterală a contractului de abonament, inclusiv recuperarea prejudiciului cauzat de utilizator. În caz de depistare a fraudei, precum şi în cazul suspiciunii de fraudă, Moldcell va informa instituțiile/autoritățile competente.