Extras din cont

Ce este "Extrasul din cont"

Extrasul din Cont arată situaţia lunară a contului clientului şi serveşte drept bază pentru efectuarea achitărilor pentru serviciile GSM acordate.
Sub noţiunea "contul clientului" se presupune numărul GSM, dacă clientul este posesorul unui număr anumit, sau totalitatea numerelor GSM în cazul în care clentul este posesorul mai multor linii GSM.

Cum să citeşti extrasul din cont

În Extras din Cont puteţi citi următoarea informaţie:
1) Soldul la începutul perioadei de facturare (Soldul în coloana "Cheltuit" arată datoria; Soldul în coloana "Plătit” arată avansul în contul clientului);
2) Descifrarea serviciilor prestate (componenţa şi cantitatea serviciilor prestate);
3) Valoarea serviciilor prestate (se arată în coloana "Valoare"; valoarea totală este arătată în coloana "Cheltuit");
4) Suma taxei pe valoarea adaugată (se arată suma totală a TVA aferentă serviciilor prestate);
5) Plata efectuată în perioada facturării (suma totală a plăţilor efectuate pe parcursul perioadei de facturare);
6) Total servicii prestate;
7) Total plătit;
8) Soldul la sfârşitul perioadei (se calculează ca Soldul la începutul perioadei + Total Cheltuit -Total Plătit.

Soldul în coloana "Cheltuit" arată datoria clientului spre plată; Soldul in coloana "Plătit" arată avansul rămas în contui clientului). Perioada de facturare este perioada de timp trecută de la data conectării (in cazul primei facturi) sau de la data precedentei facturi pana la ultima zi a lunii.

Termenii de plată a serviciilor

Abonaţilor planului tarifar Primul li se recomandă efectuarea plăţii în aşa fel încat banii sa fie încasaţi în contul companiei Moldcell până la data de 16 a lunii.
Clienţilor pachetelor cu plată în avans li se recomandă efectuarea plăţii în asa fel incât banii să fie încasaţi în contul companiei Moldcell până la facturare (ultima zi a lunii).