Condiţiile generale

Condiţiile generale

Condiţiile generale de prestare a Serviciilor MMI şi MMS

I. Definiţii

Abonat Moldcell – persoană fizică sau juridică, rezident sau nerezident al Republicii Moldova, care a încheiat un contract cu Operatorul de telefonie mobilă Moldcell (în continuare “Operator”) sau este utilizator al serviciilor Operatorului fără a avea un contract încheiat cu Operatorul.

Serviciul MMI – Moldcell Mobile Internet este un serviciu bazat pe tehnologia GPRS, care permite Abonaţilor să acceseze rapid reţeaua Internet, paginile WAP şi e-mail; să încarce direct din Internet pe telefonul mobil imagini, melodii, video, jocuri, sau pur şi simplu să-l navigheze. Serviciul MMI este o punte de legătură între posesorul unui telefon mobil şi orice reţea fie web, fie corporativă.

Serviciul MMS – Moldcell Magic Services este serviciul bazat pe tehnologia GPRS, ce oferă posibilitatea expedierii şi primirii de mesaje MMS (Multimedia Messaging Service) atât de la un telefon mobil la altul, cât şi la orice adresă de e-mail. Serviciul MMS permite expedierea mesajelor cu incorporarea fişierelor audio, video, imaginilor, fotografiilor.

Serviciul MMI şi Serviciul MMS în cazul în care este prevăzut de context vor fi denumite împreună „Servicii MMI şi MMS”.

II. Descriere Servicii MMS şi MMI 

2.1.Serviciile MMI şi MMS permit Abonaţilor Moldcell, care au solicitat activarea lor şi a căror linie este activă să beneficieze de: WAP şi Internet acces şi să transmită mesaje MMS (Multimedia Messaging Service) între abonaţii Moldcell, cât şi la orice adresă electronică e-mail.

2.2.Serviciul MMI este disponibil numai în aria de acoperire a Operatorului. Operatorul nu este responsabil pentru orice schimbare în modul de prestare a acestui serviciu, inclusiv dar nu limitat la întreruperile conexiunii serviciului MMI ce au loc drept urmare a mişcării/deplasării abonatului şi/sau a telefonului său mobil sau a calculatorului său personal.

2.3.Pentru a beneficia de aceste servicii Abonatul Moldcell trebuie să dispună de următoarele:

  • un telefon mobil ce susţine tehnologia GPRS pentru WAP acces şi transmiterea mesajelor MMS,
  • un telefon mobil ce susţine tehnologia GPRS şi un calculator personal pentru accesul la Internet. În acest caz, este necesară configurarea unei conexiuni Internet GPRS sau configurarea browser-ului pentru o conexiune Internet GPRS.
  • un telefon cu browser HTML încorporat pentru WAP, acces la Internet şi transmiterea mesajelor MMS.

2.4.Numai abonaţii care posedă telefoane mobile cu caracteristicile indicate mai sus pot beneficia de serviciile MMI şi MMS. Operatorul nu va accepta careva reclamaţii drept urmare a imposibilităţii de a utiliza serviciile din cauza lipsei telefonului mobil necesar sau folosirea incorectă a acestuia.

2.5.Succesul recepţionării mesajelor MMS depinde de libera voinţă a recipientului şi de faptul dacă aparatul de telefon al recipientului suportă funcţiile MMS şi GPRS. În cazul în care telefonul recipientului susţine opţiunile GPRS şi MMS, acesta va primi mesajul numai atunci când:

1. a răspuns pozitiv la notificarea transmisă de către compania Moldcell
2. serviciul GPRS este activat
3. setările sunt corecte 
4. contul său este disponibil

În acest caz, recipientul poate încărca mesajul gratuit în conformitate cu condiţiile stabilite de Operator sau poate refuza încărcarea mesajului, iar Abonatul Moldcell care a transmis mesajul va fi tarifat în conformitate cu tarifele şi condiţiile în vigoare.

2.6.Pentru a putea transmite mesaje MMS pe adresa electronică e-mail, Abonatul Moldcell trebuie să introducă adresa în format e-mail standard. Operatorul nu poartă răspundere pentru introducerea incorectă a adresei electronice şi îşi rezervă dreptul de a tarifa orice şi toate mesajele MMS în conformitate cu tarifele şi condiţiile în vigoare.

III. Activarea serviciilor MMI şi MMS 

Activarea Serviciilor MMI şi MMS poate fi efectuată atât prin transmiterea unui mesaj de solicitare din partea Abonatului Moldcell Operatorului cât şi prin salvarea de către acesta în telefon a setărilor GPRS expediate de către Operator.

3.1.Activarea serviciilor MMI şi MMS prin transmiterea mesajului de solicitare

3.1.1.Pentru activarea Serviciilor MMI şi MMS Abonatul Moldcell trebuie să transmită un mesaj de solicitare care să conţină informaţia despre modelul telefonului său la numărul scurt 433.

3.1.2.Transmiterea acestui mesaj reprezintă manifestarea de voinţă a Abonatului şi presupune înţelegerea şi acceptarea deplină a termenilor şi condiţiilor de prestare a serviciilor în cauză.

3.1.3.Serviciul solicitat va fi activat în termen de 24 de ore din momentul recepţionării solicitării de către Operator conform prezentelor Condiţii generale de prestare a Serviciilor MMI şi MMS. Drept confirmare a acceptării solicitării de activare, Abonatul va primi un mesaj de răspuns din partea Operatorului.

3.2.Activarea serviciilor MMI şi MMS prin salvarea în telefon a setărilor GPRS

3.2.1.Pentru activarea Serviciilor MMI şi MMS Abonatul Moldcell trebuie să salveze în telefon setările GPRS expediate de către Operator. În cazul în care Abonatul Moldcell a primit mesajul Operatorului, prin care acesta îi comunică despre posibilitatea salvării în telefon a setărilor GPRS pentru a putea utiliza Serviciile MMI şi MMS, dar nu doreşte să beneficieze de aceste Servicii, atunci acesta poate refuza oferta Operatorului fără a fi penalizat.

3.2.2.Salvarea în telefon a setărilor GPRS expediate de Operator şi/sau utilizarea Serviciilor MMI şi MMS reprezintă manifestarea de voinţă a Abonatului şi presupune înţelegerea şi acceptarea deplină a termenelor şi condiţiilor de prestare a serviciilor în cauză.

3.2.3.Serviciul solicitat va fi activat în termen de 24 de ore din momentul salvării în telefon a setărilor GPRS expediate de Operator conform prezentelor Condiţii generale de prestare a Serviciilor MMI şi MMS. Drept confirmare a acceptării solicitării de activare, Abonatul va primi un mesaj de răspuns din partea Operatorului.

3.3.Dezactivarea Serviciilor MMI şi MMS

3.3.1.Pentru dezactivarea Serviciilor MMI şi MMS Abonatul Moldcell trebuie să transmită un SMS la numărul scurt 434. Un SMS de răspuns va fi transmis de Operator drept confirmare a recepţionării solicitării de dezactivare şi dezactivarea va avea loc în termen de 24 de ore din momentul expedierii de către Operator a mesajului SMS de răspuns.

3.3.2.Pentru utilizarea Serviciilor MMS şi MMI din momentul transmiterii mesajului SMS prin care Abonatul Moldcell solicită dezactivarea Serviciilor şi până la dezactivarea lor de facto, Abonatul va fi tarifat în conformitate cu tarifele în vigoare pentru pachetul utilizat.

3.3.3.Mesajul SMS transmis la numărul 434 va fi tarifat în conformitate cu tarifele în vigoare în dependenţă de pachetul utilizat de către Abonatul Moldcell, la momentul transmiterii.

3.4.Toate mesajele SMS, expediate la numerele 433 şi 434 vor fi tarifate în conformitate cu preţurile în vigoare pentru un SMS, la momentul transmiterii, în dependenţă de pachetul utilizat de către Abonat.

3.5.După activarea Serviciilor MMI şi MMS Abonatul Moldcell beneficiază de privilegiile utilizatorului Serviciilor MMI şi MMS conform condiţiilor pachetului utilizat de Abonatul Moldcell. Activarea sau dezactivarea separată a Serviciilor MMS şi MMI nu este posibilă.

3.6.Abonatul Moldcell poartă răspundere pentru terminalul utilizat pe parcursul beneficierii de Serviciile MMI şi MMS. În cazul imposibilităţii utilizării serviciilor din cauza terminalului, Abonatul va fi tarifat în modul corespunzător în conformitate cu prezentele Condiţii de prestare a Serviciilor MMI şi MMS şi tarifele Operatorului în vigoare la momentul utilizării Serviciilor MMI şi MMS, indiferent de faptul dacă a utilizat sau nu serviciul.

3.7.Abonatul Moldcell are dreptul de a primi informaţia cu privire la setările necesare pentru telefon la orice Oficiu de Deservire a abonaţilor Moldcell, la suportul tehnic 433 (mobil) sau la Serviciul Clientelă 444 (mobil) 444 444 (fix). Informaţia este prezentată în conformitate cu cererea Abonatului Moldcell, care este responsabil pentru corectitudinea informaţiei expediate prin SMS cu privire la terminal pentru primirea setărilor necesare. Abonatul Moldcell este responsabil pentru setările efectuate la telefon.

3.8.Pentru dezactivarea Serviciilor MMI şi MMS Abonatul Moldcell trebuie să transmită un SMS la numărul scurt 434. Un SMS de răspuns va fi transmis de Operator drept confirmare a recepţionării solicitării de dezactivare şi dezactivarea va avea loc în termen de 24 de ore din momentul expedierii de către Operator a mesajului SMS de răspuns. Pentru utilizarea Serviciilor MMS şi MMI din momentul transmiterii mesajului SMS prin care Abonatul Moldcell solicită dezactivarea Serviciilor şi până la dezactivarea lor de facto, Abonatul va fi tarifat in conformitate cu tarifele în vigoare pentru pachetul utilizat.

3.9.Mesajul SMS transmis la numărul 434 va fi tarifat în conformitate cu tarifele în vigoare în dependenţă de pachetul utilizat de către Abonatul Moldcell, la momentul transmiterii.

IV. Preţul şi tarifarea

4.1. Pentru utilizarea Serviciilor MMI şi MMS se vor aplica următoarele tarife:

Clienţii Abonament Modcell precum şi utilizatorii planurilor tarifare Cartela Moldcell vor fi tarifaţi cu 0,03 lei pentru fiecare 10 kb de date, conform următoarei scheme:

Trafic (MB) Preţ
0 – 10 3,50 lei
11 -70 3,00 lei
71 – 100 2,00 lei
100 – şi mai mult 0,50 lei

Tariful dat se aplică doar pentru utilizarea serviciilor Internet şi nu influenţează tarifarea pachetelor cu trafic Internet mobil inclus. Plata pentru traficul utilizat va fi extrasă în prima zi a fiecărei luni.

Tarifarea sesiunilor active MMI cu rotunjirea până la 10 kb va avea loc la fiecare 5 MB de date transmise/primite sau la fiecare oră, în cazul în care acest volum de date nu este depăşit. Fiecare sesiune MMI durează cel mult 24 de ore. Tarifarea volumului de date utilizat în Roaming prin intermediul serviciului MMI diferă de condiţiile sus menţionate şi variază în dependenţă de partenerul de Roaming. Clienţii Abonament Modcell precum şi utilizatorii planurilor tarifare Cartela Moldcell vor fi tarifaţi cu 1 leu pentru fiecare MMS expediat spre destinaţii naţionale şi cu 5,5 lei pentru fiecare MMS expediat spre destinaţii internaţionale. La expedierea/recepţionarea unui mesaj MMS din/în Roaming, abonatul va fi tarifat, suplimentar, pentru trafic Internet, conform tarifelor stabilite de partenerul de Roaming.

4.2. În caz de modificare a tarifelor pentru utilizarea Serviciilor MMI şi MMS, Operatorul va întreprinde următoarele acţiuni pentru informarea Abonaţilor Moldcell despre acest fapt:

4.2.1. Plasarea în ziarul „Timpul” a unui anunţ cu 30 zile înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife.

4.2.2. Expedierea unui mesaj SMS în adresa fiecărui Abonat Moldcell cu 30 zile înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife, prin care se va anunţa despre modificările corespunzătoare.

4.2.3. Publicarea pe pagina web www.moldcell.md a informaţiei cu privire la modificările corespunzătoare.

V. Limitele răspunderii Operatorului 

5.1.Operatorul nu poartă răspundere pentru orice prejudiciu direct sau indirect cauzat Abonatului Moldcell în cadrul utilizării Serviciilor MMI şi MMS rezultat din orice defect al echipamentului Abonatului Moldcell sau pierderea informaţiei Abonatului Moldcell, inclusiv dar nu limitat la pierderea totală şi/sau parţială a informaţiei Abonatului Moldcell ca rezultat al folosirii incorecte de către Abonatul Moldcell şi/sau terţe persoane al telefonului/calculatorului personal al Abonatului în cadrul utilizării Serviciilor MMI şi MMS.

5.2.Operatorul nu poartă răspundere pentru orice prejudiciu direct sau indirect cauzat de acţiunile terţelor persoane sau de circumstanţele de forţă majoră.

5.3.Operatorul nu poartă răspundere pentru conţinutul mesajelor sau adreselor accesate şi consecinţele survenite în urma accesării acestora, ce includ, dar nu se limitează la daune morale sau materiale, lezarea onoarei şi demnităţii, încălcarea drepturilor de autor sau drepturile terţelor persoane, etc. pe parcursul utilizării Serviciilor MMI şi MMS.

5.4.Serviciile MMI şi MMS sunt servicii de divertisment, de utilizare în scopuri personale şi Operatorul nu poartă răspundere în cazul utilizării lor în alte scopuri.

VI. Retractare şi garanţii 

6.1.Abonatul Moldcell înţelege şi este de acord cu faptul că Operatorului nu-i va fi cunoscut conţinutul materialelor acumulate în sistem pe perioada disponibilităţii mesajelor MMS.

6.2.Utilizarea serviciului este pe răspunderea Abonatului Moldcell. Serviciul este prestat în baza „aşa cum este” şi „după disponibilitate”.

6.3.Serviciile MMI şi MMS au legătura cu condiţiile pachetului Abonatului şi limitările care există în pachet sunt aplicabile şi în procesul prestării acestor servicii.

6.4.Detaliile despre accesările efectuate şi mesajele expediate în cadrul utilizării Serviciilor MMI şi MMS vor fi oferite în conformitate cu condiţiile prestării serviciilor, facturii detaliate a apelurilor, în formatul stabilit de către Operator. În cazul utilizării serviciului MMS, Operatorul oferă numai suportul tehnic în cadrul expedierii mesajului pe când încărcarea mesajului MMS este la dorinţa recipientului şi depinde de funcţiile aparatului de telefon.

6.5.Calitatea conexiunii Internet nu depinde de Operator.

6.6.Activând Serviciile MMI şi MMS, în conformitate cu prezentele Condiţii de prestare a Serviciilor MMI şi MMS, Abonatul Moldcell astfel confirmă înţelegerea completă a acestora şi consecinţele activării Serviciilor, precum şi declară că toate clauzele prezentelor Condiţii de prestare a Serviciilor MMI şi MMS sunt clare, exprimându-şi acordul deplin asupra conţinutului acestora.

6.7.Activarea Serviciilor MMI şi MMS de către Abonatul Moldcell în conformitate cu prezentele Condiţii de prestare a Serviciilor MMI şi MMS constituie manifestarea consimţământului Abonatului Moldcell de acceptare a acestora şi nici un fel de reclamaţii nu vor fi acceptate ulterior.

6.8.Activarea Serviciilor MMI şi MMS reprezintă o acţiune benevolă, întreprinsă pentru utilizarea Serviciilor MMI şi MMS şi asumarea responsabilităţii pentru toate consecinţele cauzate de utilizarea acestora.

6.9.Operatorul nu poartă răspundere pentru utilizarea incorectă de către abonat a Serviciilor MMI şi MMS şi aceasta nu poate servi drept temei pentru refuzarea achitării Serviciilor MMI şi MMS prestate.

Prezentele Condiţii de prestare a Serviciilor MMI şi MMS intră în vigoare din 13 noiembrie 2009 şi sunt obligatorii pentru toţi Abonaţii Moldcell.