Listă actualizată a platformelor de joc neautorizare, blocate conform Hotărârii ANRCETI

Conform alin.(3) al art. 51 din Legea cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc nr. 291 din 16.12.2016, Agenția Servicii Publice (ASP) a actualizat lista paginilor WEB / platformelor / aplicațiilor, prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc care nu sunt autorizate în modul stabilit.

Astfel, furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului vor asigura blocarea accesului utilizatorilor la sursele cu conținut online, conform Listei actualizate.

Lista paginilor web blocate anterior - aici