REGULAMENTUL TOMBOLEI
"Castiga Cină Romantică și alte super premii cu moldcell money"

DEFINIŢII

Organizator- societate emitentă de monedă electronică și în același timp furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice „MOLDCELL” S.A. (în continuare și Moldcell) cu sediul pe adresa MD-2060, mun. Chișinău, str. Belgrad, 3.

Tombola “Lovecell” (în continuare ” Campanie”) – loterie publicitară în cadrul campaniei de promovare a serviciilor Organizatorului, desfășurată în perioada 15.02.2024 – 10.03.2024.

Participant- persoană fizică, care corespunde condițiilor de eligibilitate expuse în prezentul Regulament.

Partener – ”Colaj Media” S.R.L., gestionar al Cinematografului „Cineplex”, “Paradis – ZOO” SRL, gestionar al “Delice d'Ange” și a “Lume Neobistro”.

Voucher- certificat oferit de Organizator Câștigătorului ce poate fi utilizat pentru obținerea de la Partener a premiilor oferite de Organizator.

I. CONDIȚII GENERALE ALE TOMBOLEI

 • 1.1.    Participanții în cadrul Campaniei sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”).
 • 1.2.    Prezentul Regulament de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și poate fi consultat pe pagina de internet www.moldcell.md/rom/moldcell-money a Organizatorului, în secțiunea dedicată Campaniei.
 • 1.3.    Toate premiile în cadrul Campaniei vor fi oferite exclusiv din contul Organizatorului și nu presupun careva taxe de participare ori cheltuieli suplimentare din partea participanţilor şi nici majorarea preţului serviciilor.
 • 1.4.    Pentru ridicarea premiilor, câștigătorii au la dispoziție 15 zile calendaristice de la data extragerii.

II. DURATA CAMPANIEI, TERITORIUL DE DESFĂȘURARE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE

 • 2.1.    Campania se va desfășura în perioada 15.02.2024 – 10.03.2024 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”), cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
 • 2.2.    Participă în Campanie, Clienții care au executat acțiunile descrise în Regulament între ora 00:00, data de 15.02.2024 și ora 23:59:59, data de 10.03.2024.
 • 2.3.    Fondul de premii: Fondul de premii constituie 3000 mdl.
 • 2.4.    Premii:
  • Câștigătorul I - Certificat valoaric în sumă de 2.000 mdl în cadrul restaurantul “Lume Neobistro”;
  • Câștigătorul II - Certificat valoric în sumă de 500 mdl la al cinematografului „Cineplex”;
  • Câștigătorul III - Certificat valoric în sumă de 500 mdl în cadrul “Delice d'Ange”;

III. 3. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU PARTICIPARE ÎN CAMPANIE:

 • 3.1.    În Campanie participă persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani, care au îndeplinit următoarele condiții:
 • a) este client identificat total sau parțial în pentru utilizarea serviciului moldcell money (detalii aici: Ghid-Instruire-13-11-23 (moldcell.md)).
 • b) a procurat într-o singură operațiune orice produs în sumă de minim 300 MDL, din cadrul magazinelor directe Moldcell și a achitat cu portofelul moldcell money, prețul produselor.

IV. REGULILE DE DESFĂŞURARE A EXTRAGERII:

 • 4.1.    Determinarea câștigătorilor premiilor, se va realiza prin trageri la sorți automate, efectuate prin intermediul paginii web www.random.org
 • După finalizarea Campaniei, va fi organizată o tombolă, în care prin tragere la sorți vor fi aleși 3 câștigători. Tombola se va desfășura la data de 11.03.2024.
  Extragere cu succes va fi considerată extragerea în cadrul căruia va fi selectat drept câștigător un Participant care corespunde condițiilor prezentului Regulament.
 • 4.3.    Câștigătorii vor fi publicați pe platformele media ale Organizatorului.
 • 4.4.    Câștigători vor fi aleși în data de 11.03.2024.
 • 4.5.    Nu pot participa în Campanie persoanele juridice, angajaţii Moldcell, rudele de gradul I ale angajaţilor, precum şi dealerii şi distribuitorii Moldcell, inclusiv angajaţii acestora.
 • 4.6.    Dacă Participantul desemnat câștigător nu va răspunde la apelul telefonic al Organizatorului, conform condițiilor Campaniei, se va alege următorul câștigător.
 • 4.7.    Participanţii la extragerile premiilor nu vor avea careva obiecţii, pretenţii, reclamaţii etc. cu privire la condiţiile stipulate în prezentul Regulament.
 • 4.8.    Un Participant poate poate primi un singur premiu în cadrul Campaniei, iar premiul se va oferi în baza primei extrageri.
 • 4.9.    Pentru primirea premiului, câștigătorul va prezenta Bonul de plată, Buletinul de identitate și confirmarea achitării din moldcell money.

V. EXPRIMAREA ACORDULUI ȘI ACCEPTAREA CONDIȚIILOR DE PARTICIPARE:

 • 5.1.    Îndeplinirea cerințelor menționate în pct.7.1, constituie manifestarea consimțământului de participare în Campanie .
 • 5.2.    Participarea la prezenta Campanie semnifică acceptarea condițiilor prezentului Regulament şi acordarea Organizatorului dreptului de procesare a datelor personale, inclusiv dar fără a se limita la numărul de telefon al Participantului, nume prenume, precum şi alte date necesare în cadrul participării la prezenta Campanie .
 • 5.3.    Orice participant poate fi exclus de la participare dacă:
 • - în perioada de derulare a prezentei Campanie, Participantul a încălcat prevederile prezentului Regulament.
 • - Participantul a comis acţiuni ilegale, precum şi alte fapte care intră în contradicţie cu politica comercială a Moldcell sau care atentează la reputaţia acesteia.
 • 5.4.    Prin participarea la prezenta Campanie abonații/utilizatorii își exprimă în mod expres acordul de a primi de la Moldcell mesaje SMS precum și apeluri vocale cu caracter informativ.

VI. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR:

 • 6.1.    Informaţia deplină cu privire la Campanie este disponibilă pe www.moldcell.md/rom/moldcell-money
 • 6.2.    Pe perioada desfăşurării Campaniei, Participanţii vor avea posibilitatea de a afla informaţii despre ordinea şi regulile de desfăşurare a Campanieii, prin apel la numărul 444 (apel gratuit).

VII. Obligaţiile câştigătorului:

 • 7.1.    Câştigătorul oricărui premiu oferit în cadrul Campaniei acceptă în mod expres obligaţia sa de a participa în cadrul campaniilor publicitare sau oricare alte campanii organizate de către Organizator cu referire la Campania dată, fără a pretinde la remunerare. Totodată, Câştigătorul oferă Organizatorului dreptul de a utiliza numele şi imaginea sa pentru anunţarea oficială, în mod public, a rezultatelor extragerii.
 • 7.2.    În cazul în care Câştigătorul nu va accepta oricare din condiţiile şi/sau obligaţiile stabilite în prezentul Regulament, atunci în mod automat se va considera că Participantul declarat Câştigător a refuzat de a intra în posesia premiului.
 • 7.3.    Refuzul de a executa oricare condiţii şi/sau obligaţii stabilite în prezentul Regulament se consideră drept temei de rambursare Organizatorului a premiului câştigat.

VIII. DREPTURILE ŞI LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII ORGANIZATORULUI:

 • 8.1.    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba unilateral oricând premiul oferit în cadrul prezentei Campanie, precum şi condiţiile de desfăşurare, inclusiv şi prevederile prezentului Regulament fără informare prealabilă.
 • 8.2.    Organizatorul nu va accepta nici o pretenţie cu referire la modul de organizare a extragerii premiului, categoriile de premii oferite, precum și rezultatele extragerii premiului.
 • 8.3.    Participanţii nu au dreptul să solicite modificarea sau/şi excluderea oricăror condiţii sau puncte ale prezentului Regulament.
 • 8.4.    Refuzul de a respecta oricare dintre condiţiile necesare pentru a intra în posesia premiului are drept consecinţă refuzul Organizatorului de a înmâna premiul, indiferent de faptul dacă sunt respectate celelalte condiţii.
 • 8.5.    Prezenta Campanie desfăşurată de către Organizator este considerată o acţiune publicitară, efectuată din contul Organizatorului.

IX. PRELUCRAREA DATELOR CARACTER PERSONAL

 • 9.1.    Pentru orice întrebare/nelămurire referitoare la prelucrarea datelor personale în cadrul Campaniei sau pentru exercitarea drepturilor legale, Participanții pot utiliza adresa dedicată datepersonale@moldcell.md. Alternativ, orice cereri cu privire la prelucrarea datelor personale se pot adresa și prin poștă la adresa str. Belgrad st. 3, Chișinău, MD-2060, Republica Moldova, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor moldcell money (”Moldcell” SA). Vă rugăm ca în subiectul mesajului să precizați denumirea Campaniei, respectiv “Castiga Cină Romantică și alte super premii cu moldcell money”.Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).
 • 9.2.    În vederea organizării și desfășurării Campaniei, desemnării și validării câștigătorilor, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale, Organizatorul, în calitate de Operator de date cu caracter personal va prelucra date cu caracter personal aparținând persoanelor vizate - participanților la Tombolă.
 • 9.3.    Organizatorul va prelucra următoarea categorie de date cu caracter personal aparținând Persoanelor vizate - numărul de telefon aferent contului moldcell money deținut și datele de identitate ale câștigătorului.
 • 9.4.    Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza următoarelor temeiuri juridice: îndeplinirea obligațiilor legale aferente calculării, reținerii și plății impozitului pe venituri din premii, executarea contractului la care Persoana vizată este parte respectiv realizarea interesului legitim al moldcell money.
 • 9.5.    Prevederile prezentului capitol 10 se completează cu prevederile Termenii și Condițiile de utilizare a moldcell money disponibila la adresa www.moldcell.md/termeni-conditii-moldcellmoney ,Politica de Confidențialitate a companiei Moldcell și Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal https://moldcell.md/files/Policies/Nota-de-informare-24012023.pdf

X. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

 • 10.1.    Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/ întrerupe/ prelungi oricând desfășurarea acestei Campanie, fără drept de compensare.
 • 10.2.    Orice modificare adusă prezentului Regulament va face parte integrantă din acest Regulament. Modificările urmează să producă efecte la data publicării lor pe pagina de internet a Organizatorului www.moldcell.md, în secțiunea dedicată Campaniei.
 • 10.3.    Organizatorul nu își asumă nici un fel de răspundere pentru luarea la cunoștință de către Participanți a modificărilor, publicate pe pagina de internet a Organizatorului www.moldcell.md, în secțiunea dedicată Campaniei.
 • 10.4.    În situația în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda premiile câștigătorilor desemnați pana la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament.