❗ Salut, aici vezi ofertele deja extrase din vânzare. Pentru informația actuală apasă aici.

Abonament Next

Disponibil la portare, conectare sau migrare de la Cartelă.

Next 130
NELIMITAT
apeluri în rețea
500 min
și 100 SMS

naționale
10 GB trafic Internet
130 lei
Ofertă de Crăciun
Next 170
NELIMITAT
apeluri în rețea
750 min
și 100 SMS

naționale
+ roaming în România
25 GB inclusiv5 GB roaming în România
 
Cadou 50 GB retele sociale
170 lei
Ofertă de Crăciun
Next 200
NELIMITAT
apeluri în rețea
1500 min
și 100 SMS

naționale
+ roaming în România
50 GB inclusiv7 GB roaming în România
 
Cadou 50 GB retele sociale
200 lei
Ofertă de Crăciun
Next 270
NELIMITAT min și 100 SMS
naționale+ roaming în România
30 minute/SMS
internaționale
100 GB inclusiv10 GB roaming în România
 
Cadou 50 GB retele sociale
270 lei

Disponibil doar la conectare și migrare de la Cartelă.

Abonament Next 110
1000 minnaționale
6 GBtrafic Internet
110 lei
Descarcă aplicația My Moldcell
   
  Modificări în unele planurile tarifare Abonament Moldcell din 01.02.2023
  Stimați Abonați, vă informăm că începând cu 01 februarie 2023, urmează a fi retrase din oferta comercială sau modificate unele planuri tarifare Abonament Moldcell, cu un adaos de minute și trafic Internet incluse în Abonament.

Astfel, vor suporta modificări: Abonamentele YOU+ 60, Mai Bun 60 și Abonament Senior 60 – vor fi substituite cu Abonament Senior 80 lei; Abonament YOU+ 70 și YOU+ 80 – vor fi substituite cu Abonament Regional 95 lei; Abonament Mai Bun 90 – va fi substituit cu Abonament Next 110; Abonament Next PROMO 60 – va fi substituit cu Next PROMO 80.

În cazul în care abonatul nu acceptă condițiile noi, acesta are dreptul să rezilieze Contractul de Abonament până pe 01.02.2023, fără a fi aplicate penalizări. În caz dacă abonatul nu întreprinde nici o acțiune, se consideră că modificările au fost acceptate.
   
  Condiţiile de utilizare a ofertei de Crăciun 50 GB
 
 • Oferta 50 GB trafic internet pentru Rețele sociale se oferă lunar, timp de 12 luni și poate fi activată în perioada 16.12.2022 – 17.03.2023.
 • Traficul dedicat pentru opțiunea Rețele sociale se oferă la viteză mare pentru primii 50 GB, ulterior se va oferi la tarif standard de 0,50 lei per MB. Oferta se aplică pe un număr și se acordă lunar cu valabiliate până la sfârșitul lunii, are prioritate în utilizare față de traficul inclus în Abonament.
 • Oferta cu Trafic suplimentar se aplică doar o singură dată per număr.
 • Traficul suplimentar se oferă la portare, conectare sau migrare de la Cartelă la Abonament NEXT 170 – 270.
   
   
  Condiții de utilizare Roaming în România cu Abonament Next 170 - 270
 
 • Apelurile locale şi cele spre Moldova se taxează din minutele naționale incluse în abonament, conform coeficientului 1 minut în Roaming România = 1 minut național. După epuizarea minutelor naţionale din abonament, tariful extra abonament pentru apeluri va constitui 1,99 lei/minut.
 • Apelurile de intrare pentru abonații Next 170 - 270 aflați în Roaming în România sunt gratuite.
 • Apelurile internaționale inițiate în Roaming în România vor fi tarifate la preț de 15 lei/minut.
 • SMS în Roaming în România se utilizează din SMS naționale incluse în abonament, conform coeficientului: 1 SMS  național = 1 SMS în Roaming. După epuzairea mesajelor SMS, tariful extra abonament va fi 0,99 lei/SMS.
 • Serviciul Internet poate fi utilizat din traficul inclus în Abonament, conform coeficientului: 1:1, până la 5 GB în Roaming în România cu Abonament Next 170, până la 7 GB cu Abonament Next 200 și până 10 GB cu Abonament Next 270.
 • Traficul Internet utilizat extra Abonament în România va fi tarifat cu 0,50 lei/MB, cu intervalul de tarifare de 10 KB.
 • Traficul inclus în opțiunile extra și alte opțiuni locale nu este disponibil în Roaming România.
 • Minutele, SMS și traficul Internet pentru România, inclus în Abonamentele Next 170 - 270, vor avea prioritate în raport cu opțiunile Roaming, inclusiv Vacanța în Roaming și alte opțiuni cu trafic inclus în Roaming.  
 • Opțiunile adiționale care includ minute naționale (inclusiv loialitatea) nu poti fi utilizate în Roaming.
 • Condiţiile de tarifare menţionate mai sus nu se aplică apelurilor şi SMS-urilor expediate spre numere cu tarif special (Premium) şi spre reţele din regiunea transnistreană. Alte condiții de utilizare a Abonamentului Next rămân neschimbate.
   
   
  Condiții de utilizare abonament
 
 • Perioada minimă contractuală la Abonament Next constituie 6 luni. În cazul rezilierii contractului de abonament în decursul perioadei minime contractuale, abonatul va achita din data rezoluțiunii o sumă în valoare a 50% din plata lunară standard de abonament conectat înmulțit cu numărul de perioade (luni) de facturare rămase până la expirarea perioadei minime contractuale.

 • Migrare între abonamente și alte planuri tarifare:

  - Trecerea de la Abonament Next la Cartelă nu este disponibilă până la expirarea perioadei minime contractuale.
  - Suspendarea temporară este restricționată până la expirarea perioadei minime contractuale.
  - Trecerea de la alte Abonamente Moldcell la Abonamentele Next 130 - 270 e disponibilă cu ziua de mâine sau în prima zi a următoarei luni. La migrarea cu ziua de mâine, plata pentru abonament se va extrage în proporție de 50%, în timp de serviciile se vor oferi integral pentru o lună. La migrare către/între Abonamentele Next 110 - 270 se adaugă perioadă contractuală obligatorie - 6 luni. Limita de credit se calculează din 2 plăți de abonament [minus] 10 lei.

 • Minutele și traficul Internet incluse în Abonament se alocă imediat la conectare. Ulterior se va aloca lunar în prima zi a lunii, fiind valabile până la sfărșitul lunii.

 • Apeluri și SMS extra abonament: 1,99 lei/minut național; 0,99 lei/SMS național; 2,50 lei/SMS internațional; pentru apeluri internaționale se aplică tarife standard în funcție de zonă.

 • Apelurile internaționale către România (Zona 1) la Abonament Next 170 - 270 se taxează conform tarifului extra pentru apeluri naționale -1,99 lei/minut. Pentru apelurile internaționale către celelalte zone/țări extra pachet se vor aplica tarife standard conform Ofertei de prețuri Abonament.
 • Minutele internaționale incluse în Abonament Next 270 pot fi utilizate la coeficient 1:1 pentru zonele internaționale 1-5. Pentru apelurile internaționale către zonele 6-7 se vor aplica tarife standard.

 • Internet extra abonament:

  - La epuizarea traficului internet de bază inclus la Abonamentele Next 110 - 270, se aplică schema de tarifare extra pachet - 250 MB la 25 lei, activată automat; la dezactivare - 0,50 lei/MB.
  - Opțiunea se activează automat. Reactivare opțiune: SMS cu orice text la 881. Dezactivare opțiune: SMS cu text STOP la 881.Opțiunea poate fi reactivată de două ori în decursul unei luni.

 • Opțiunea ivi cinema, inclus în Abonament Next 270, se va oferi gratuit pe toată perioada de utilizare a abonamentului dat.

 • Minutele BiP Out în rețea vor fi consumate 1:1 din minutele naționale, minutele BiP Out național vor fi tarifate la preț standard (1,99 lei/minut).
   
  Condiții generale
 
 • Minutele și traficul inclus pot fi folosite în perioada activă a numărului.
 • La rezilierea contractului pe parcursul lunii, plata de Abonament extrasă nu se recalculează conform zilelor utilizate de către abonat.
 • Condițiile Planului tarifar și Oferta de prețuri sunt stabilite de către Furnizor în mod unilateral. În cazul modificării Planului tarifar și/sau a Ofertei de prețuri, Furnizorul va informa Abonații despre acest fapt în termen de 30 zile până la intrarea în vigoare a acestora, cu oferirea dreptului de reziliere a Contractului fără penalități suplimentare. În cazul în care Abonatul continuă să utilizeze Serviciile după intrarea în vigoare a modificărilor, se consideră că acestea au fost acceptate de către Abonat.
 • Utilizatorul este responsabil pentru utilizarea cu rea voință sau abuzivă a ofertelor/opţiunilor promoţionale. Printre acestea se numără: folosirea în scopuri comerciale (cu sau fără plată) a serviciilor către terţi, inclusiv în scopul redirecţionării traficului generat către terţi; generarea traficului cu ajutorul unor echipamente/sisteme automate; expedierea SMS-urilor către mai mult de 200 destinatari unici în decursul unei perioade de facturare (pentru utilizatorii opțiunilor SMS naționale nelimitate); utilizarea ofertei/opţiunii în scopul obţinerii de avantaje materiale şi/sau provocării de daune companiei Moldcell sau unor terţe persoane, precum şi alte activităţi ce contravin legislaţiei în vigoare.
 • Moldcell va opri orice folosire abuzivă, ilegală şi/sau contrară prevederilor Contractului de Abonament, precum şi orice tentativă de fraudă în care să fie prejudiciat în orice fel Moldcell sau terţele părţi. Mijloacele de oprire a activităților enumerate mai sus cuprind, fără a se limita: dezactivarea ofertei/opţiunii, refuzul activării unei oferte/opţiuni noi, suspendarea totală sau parţială a Serviciilor, rezilierea unilaterală a contractului de abonament, inclusiv recuperarea prejudiciului cauzat de utilizator. În caz de depistare a fraudei, precum şi în cazul suspiciunii de fraudă, Moldcell va informa instituțiile/autoritățile competente.

 
   
  Detalii despre alte planuri tarifare Abonament Moldcell
  Abonament Next 100-250 leiAbonament Junior/SeniorAbonament Moldcell NelimitatAbonament YOU+ 80/400 leiAbonament YOU+ 250 lei+5 soluţii bune la Abonament; Abonament Regional.