Eveniment Moldcell „Datele cu Caracter Personal într-o Societate Informațională”

În luna Europeană a Securității Cibernetice 2017, compania Moldcell, în parteneriat cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al RM, a organizat un eveniment dedicat protejării datelor cu caracter personal. Reprezentanții Moldcell și CNPDCP au vorbit despre rolul, importanța și necesitatea asigurării unui nivel înalt de protecție a datelor cu caracter personal, pentru a face față dezvoltării exponențiale a tehnologiilor informaționale.

Prezența CNPDCP, în calitate de autoritate principală de control în acest domeniu, a fost mai mult decât necesară, în vederea abordării legislative a acestui subiect și a măsurilor coercitive implicate, în mod special prin disponibilitatea manifestată de a oferi suport  tuturor operatorilor de date cu caracter personal pentru asigurarea alinierii acestora cadrului normativ.

Scopul principal este de a disemina domeniul protecției datelor, precum și de a informa societatea privind riscurile automatizării proceselor informaționale. Cetățenii tot mai mult solicită să le fie protejată identitatea, să le fie protejate datele[...]. Noi ne bucurăm și apreciem aceste solicitări și cu siguranță o să venim cu noi reglementări în acest domeniu, pentru ca societatea și fiecare persoană fizică în parte să se simtă protejată.” Sergiu Bozianu, Șef Adjunct Direcția Generală Supraveghere și Conformitate, CNPDCP.

Dreptul la confidențialitatea datelor cu caracter personal și la viața privată, precum și libertatea de exprimare, sunt drepturi fundamentale ale omului, iar respectarea acestor drepturi stă la baza principiului de funcționare a companiei Moldcell. În cadrul evenimentului, reprezentanții Moldcell au împărtășit experiența lor în vederea implementării unor măsuri complexe pentru asigurarea unui proces de prelucrare a datelor cu caracter personal securizat conform normelor legislative și celor mai bune practici internaționale. Totodată, au fost prezentate noutățile, perspectivele și tendințele internaționale în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Datele personale reprezintă baza pentru apariția și dezvoltarea unei varietăți de tehnologii viitoare. Pe de altă parte, furnizarea tuturor datelor cu caracter personal poate duce la încălcarea dreptului la viață privată. Echilibrul poate fi atins doar prin stabilirea unor reguli clare pentru ambele părți ale acestui proces – atât pentru operatorul de date cu caracter personal, cât și pentru proprietarul acestora. Combinația dintre acte legislative, conștientizarea proprietarilor de informații, standardizarea și transparența procesării datelor personale de către operator – ar trebui să creeze o balanță necesară între respectarea drepturilor și dezvoltarea tehnologiilor și a serviciilor.” Serghei Uzun, Responsabil de Secutitatea Informațională, Moldcell.

În cadrul companiei avem un proces bine definit și dedicat protecției datelor cu caracter personal, bazat pe instrucțiuni, reguli și standarde înalte la nivel de grup și dictate de necesitățile unei societăți informaționale. Deasemenea, activează responsabili de confidențialitatea datelor cu roluri bine definite în sprijinirea eforturilor noastre de asigurare a confidențialității. Încorporăm confidențialitatea în procedurile noastre de zi cu zi și restructurăm felul în care ne desfășurăm activitatea până la designul serviciilor și rețelelor noastre, făcând din politică o componentă naturală a interacțiunii noastre cu clienții și datele personale ale acestora.” Diana Buciușcan, Responsabil de Protecția Datelor cu Caracter Personal, Moldcell.