„Viitorul tău începe astăzi” - final de proiect

Cea de-a treia ediţie a proiectului „Viitorul tău începe astăzi”, realizat de către compania Moldcell în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Moldova, s-a încheiat. Miercuri, 20 aprilie, a avut loc întâlnirea finală din cadrul programului şi desemnarea celor mai activi participanţi.

Începând cu luna februarie, circa 200 studenţi au asistat la 10 ateliere desfăşurate de către specialiştii companiei Moldcell. Având în vedere interesele tinerilor de la ASEM, profesioniştii companiei au abordat subiecte ce ţin de tehnologii, economie, cultură corporativă, strategii marketing, tehnici vânzări, gestionarea afacerii, comunicare organizaţională, responsabilitate social corporativă. 

Tematicele abordate au  fost:

  • Responsabilitatea Social Corporativă a companiilor în sprijinul unei afaceri durabile
  • Cum SIX SIGMA ghidează compania Moldcell în direcţia prestării serviciilor de nivel mondial?
  • Evoluţia ramurii telecomunicaţiilor pe piaţa Moldovei
  • Roaming - aspecte comerciale şi de cooperare internaţională
  • Crearea canalelor de vânzări
  • Codul de etică şi conduită în afaceri – element de bază al culturii corporative
  • Rolul Business Intelligence şi CRM în luarea deciziilor strategice
  • De ce omul dezvoltă tehnologii de comunicare şi care sunt efectele acestora asupra societăţii?
  • Controlul intern – instrumentul de bază pentru detectarea, evaluarea şi elaborarea măsurilor de diminuare a riscurilor în cadrul unei afaceri
  • Creativitate în marketing

Astfel, studenţii au avut posibilitatea de a înţelege cum funcţionează o companie internaţională de succes,  care sunt noile standarde ale mediului de afaceri modern, ce aşteptări şi exigenţe înaintează mediul de afaceri competitiv faţă de tinerii absolvenţi şi specialişti. 

Dl Grigore Belostecinic, rectorul ASEM a mulţumit companiei Moldcell pentru oportunitatea oferită studenţilor de a învăţa din experienţa sa, acumulată de-a lungul celor 10 ani de activitate prosperă, precum şi pentru resposabilitatea social corporativă, manifestată prin implicarea activă în educarea tineretului studios.

Pe parcursul celor trei ediţii ale programului „Viitorul tău începe astăzi”, aproximativ 700 studenţi au participat la cc. 30 workshopuri cu diferite tematici, păşind sigur într-o „nouă lume a comunicării”.