Regulamentul  campaniei promoționale „Reducere la comision pentru Utilități”

 

DEFINIŢII

 

Organizator – societate emitentă de monedă electronică și în același timp furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice „MOLDCELL” S.A. (în continuare și Moldcell) cu sediul pe adresa MD-2060, mun. Chișinău, str. Belgrad, 3.

„Reducere la comision pentru Utilități” (în continuare ”Campanie”)  campanie de promovare a serviciilor Organizatorului, desfășurată în perioada 15.04.2024 – 15.10.2024.

Participant – orice personă fizică utilizator al serviciilor de plată Moldcell, care au descărcată aplicația mobilă moldcell money.

 

                                                                                                  

I. CONDIȚII GENERALE ALE CAMPANIEI

1.1. Participanții în cadrul Campaniei sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”).

1.2. Prezentul Regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și poate fi consultat pe pagina de internet www.moldcell.md a Organizatorului, în secțiunea dedicată Campaniei.

1.3. În Perioada Campaniei, Organizatorul va acoperi din cont propriu comisioanele aferente procesării plăților achitate de Participanți în folosul prestatorilor de servicii comunale.

Prestatorii de servicii locative, comunale, necomunale şi alte utilităţi publice în folosul cărora plățile se vor procesa fără încasarea comisionului aferent din contul Participanților:

 • - Moldova-Gaz
 • - Chisinau gaz
 • - Premier Energy
 • - FEE Nord
 • - Rotalin Gaz
 • - INFOCOM
 • - INFOSAPR
 • - INFOBON
 • - Apa Canal Chisinau
 • - ApaCanal Balti
 • - Apa Canal Cantemir
 • - CET-NORD
 • - Apa Canal Ungheni
 • - Regia Autosalubritate

II. DURATA CAMPANIEI, TERITORIUL DE DESFĂȘURARE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE

 

2.1. Campania se va desfășura în perioada 15.04.2024 – 15.10.2024 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”), cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

2.2. Participă în Campanie, Clienții clienții Moldcell, ce au descărcată aplicația mobilă Moldcell Money.

III. Condiții de eligibilitate pentru participare în Campanie :

  1. 3.1. În Campanie participă persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani.

IV. Exprimarea acordului și acceptarea condițiilor de participare:

4.1 Participarea la prezenta Campanie semnifică acceptarea condițiilor prezentului Regulament şi acordarea Organizatorului dreptului de procesare a datelor personale, inclusiv dar fără a se limita la numărul de telefon al Participantului, nume prenume, precum şi alte date necesare în cadrul participării la prezenta Campanie .

4.2 Prin participarea la prezenta Campanie utilizatorii își exprimă în mod expres acordul de a primi de la Moldcell mesaje SMS precum și apeluri vocale cu caracter informativ.

 

V.  Informarea participanţilor:

5.1 Informaţia deplină cu privire la Campanie este disponibilă pe www.moldcell.md.

5.2 Pe perioada desfăşurării Campaniei, Participanţii vor avea posibilitatea de a afla informaţii despre ordinea şi regulile de desfăşurare a Campanieii, prin apel la numărul 444 (apel gratuit).

 

VI. Drepturile şi limitarea responsabilităţii Organizatorului:

6.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba unilateral oricând condiţiile de desfăşurare, inclusiv şi prevederile prezentului Regulament fără informare prealabilă.

6.2. Prezenta Campanie desfăşurată de către Organizator este considerată o acţiune publicitară, efectuată din contul Organizatorului.

 

VII.  PRELUCRAREA DATELOR CARACTER PERSONAL

7.1. Pentru orice întrebare/nelămurire referitoare la prelucrarea datelor personale în cadrul Campaniei sau pentru exercitarea drepturilor legale, Participanții pot utiliza adresa dedicată datepersonale@moldcell.md. Alternativ, orice cereri cu privire la prelucrarea datelor personale se pot adresa și prin poștă la adresa str. Belgrad st. 3, Chișinău, MD-2060, Republica Moldova, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor moldcell money (”Moldcell” SA). Vă rugăm ca în subiectul mesajului să precizați denumirea Campaniei, respectiv „Achită și câștigă 5000 lei cu moldcell money”. Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).

7.2. Organizatorul va prelucra următoarea categorie de date cu caracter personal aparținând Persoanelor vizate - numărul de telefon aferent contului moldcell money deținut și datele de identitate ale câștigătorului.

7.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza următoarelor temeiuri juridice: îndeplinirea obligațiilor legale aferente calculării, reținerii și plății impozitului pe venituri din premii, executarea contractului la care Persoana vizată este parte respectiv realizarea interesului legitim al moldcell money.

7.4. Prevederile prezentului capitol 10 se completează cu prevederile Termenii și Condițiile de utilizare a moldcell money disponibila la adresa www.moldcell.md/termeni-conditii-moldcellmoney Politica de Confidențialitate a companiei Moldcell și Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal https://moldcell.md/files/Policies/Nota-de-informare-24012023.pdf

 

VIII. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

8.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/ întrerupe/ prelungi oricând desfășurarea acestei Campanie, fără drept de compensare.

8.2. Orice modificare adusă prezentului Regulament va face parte integrantă din acest Regulament. Modificările urmează să producă efecte la data publicării lor pe pagina de internet a Organizatorului www.moldcell.md, în secțiunea dedicată Campaniei.

8.3. Organizatorul nu își asumă nici un fel de răspundere pentru luarea la cunoștință de către Participanți a modificărilor, publicate pe pagina de internet a Organizatorului www.moldcell.md, în secțiunea dedicată Campaniei.