Site-uri neautorizate de jocuri de noroc, blocate la solicitarea autorităților publice

În conformitate cu Hotărârea nr.1 din 21 ianuarie 2022 și cu referire la solicitarea Agenției Servicii Publice nr. 09-05-7830/2137 din 22.12.2021 cu privire la identificarea paginilor web noi, prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc, furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului au obligaţia de a bloca imediat sursele online, care nu sunt autorizate în modul stabilit, conform prevederilor Legii cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc nr.291/2016.

Lista site-urilor la care se va limita accesul: