Factură detaliată

Factura detaliată lunară prin email este un raport asupra serviciilor GSM utilizate de către abonat pe parcursul lunii calendaristice. Serviciul dat este adițional şi se acordă la începutul fiecărei luni pentru convorbirile efectuate şi SMS-urile expediate pe parcursul lunii precedente. Grație acestui serviciu vei putea obține lunar factura detaliată în formă electronică pe o adresă email indicată în prealabil de către tine în cererea-tip.

Procedura de activare

Pentru activarea acestui serviciu, este necesar să depuneți cererea-tip la orice reprezentanță Moldcell Center. La depunerea cererii-tip trebuie să prezentați actele corespunzătoare.

Tarifare

Obținerea facturii detaliate tipărite la un oficiu Moldcell se tarifează cu 25 lei. Primirea facturii pe email este gratuită.