REGULAMENTUL TOMBOLEI
“Redeschidere Balti, str. V. Alecsandri 2”

 

DEFINIŢII

Organizator- societate emitentă de monedă electronică și în același timp furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice „MOLDCELL” S.A. (în continuare și Moldcell) cu sediul pe adresa MD-2060, mun. Chișinău, str. Belgrad, 3.

Tombola redeschidere Balti, str. V.Alecsandri 2 (în continuare ”Tombola”) – loterie publicitară în cadrul campaniei promoționale de promovare a magazinului direct Moldcell din Balti, str. V.Alecsandri 2.

Participant- persoană fizică, care corespunde condițiilor de eligibilitate expuse în prezentul Regulament.

Tichet de participare  – tichet cu numar de serie unic, remis de Organizator Participantului la procurarea produselor in magazinul direct Moldcell din Balti, str. V.Alecsandri 2, in suma de minim 300 MDL (inclusiv TVA), in perioada 11.01.2024 – 18.02.2024 (ora 11:00).

I. CONDIȚII GENERALE ALE TOMBOLEI

 • 1.1.    Participanții la Tombolă sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”).
 • 1.2.    Prezentul Regulament de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și poate fi consultat pe pagina de internet www.moldcell.md a Organizatorului, în secțiunea dedicată Tombolei.
 • 1.3.    În total în cadrul Tombolei se oferă 18 premii:
Produse Qty
Apple iPhone 15 128GB 1
Vesta Smart TV WU50 1
Xiaomi Electric Scooter 4 Lite EU 1
Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite 1
JBL Casti On-Ear Tune 720BT (multicolor) 2
JBL boxa portabila CLIP 4 (multicolor) 2
Xiaomi Mi 50W Power Bank 20000mAh 3
Xiaomi Smart Band 8 Graphite Black 3
Tucano Rucsac Forte 15.6" Black 4
 • 1.4.    Toate premiile în cadrul Tombolei vor fi oferite exclusiv din contul Organizatorului și nu presupun careva taxe de participare ori cheltuieli suplimentare din partea participanţilor şi nici majorarea preţului serviciilor

II. DURATA TOMBOLEI, TERITORIUL DE DESFASURARE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE

 • 2.1.    Tombola este organizată și se va desfășura pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada 11 ianuarie 2024 – 18 februarie 2024 (denumită în continuare “Perioada Tombolei”), cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
 • 2.2.    Participă în Tombolă Participații care au executat acțiunile descrise în Regulament între ora 00:00, data de 11 ianuarie 2024 și ora 11:00, data de 18 februarie 2024.

III. 3. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU PARTICIPARE LA TOMBOLĂ:

 • 3.1.    În Tombolă participă persoanele fizice clienți Moldcell care au făcut cel puțin o cumpărătură de 300 MDL in magazinul din din Balti, str. V.Alecsandri 2, in perioada 11 ianuarie 2024 – 18 februarie 2024 (ora 11:00), și vor fi prezenți in fața magazinului la ora extragerii pe data de 18 februarie intrevalul orei 12:00 -13:00. Reincarcarile de cont, procurarea cartelelor de reincarcare cit si achitarea serviciilor in avans nu sint considerate cumparaturi.
 • 3.2.    Un bon de minim 300 MDL pentru cumpărătură este echivalent cu un tichet de participare.
 • 3.3.    Câștigătorul va fi ales prin extragere, pe data de 18 februarie orele 12:00 – 13:00 in fata magazinului din Balti, str. V.Alecsandri 2.
 • 3.4.    Nu pot participa la Tombolă persoanele juridice, angajaţii Moldcell, rudele de gradul I ale angajaţilor, precum şi dealerii şi distribuitorii Moldcell, inclusiv angajaţii acestora.
 • 3.5.    Daca cîștigătorul ales nu este client Moldcell, el poate primi premiul doar după portare sau procurarea unui plan tarifar Moldcell.

IV. REGULILE DE DESFĂŞURARE A EXTRAGERII:

 • 4.1.    Determinarea câștigătorilor premiilor, se va realiza prin extragere manuala a tichetelor, efectuată de organizator.
 • Notă: Extragere cu succes va fi considerată extragerea în cadrul căruia va fi selectat drept câștigător un Participant care corespunde condițiilor prezentului Regulament.
 • 4.2.    Câștigătorii vor fi publicați pe platformele media ale Organizatorului.
 • 4.3.    Participanţii la extragerile premiilor nu vor avea careva obiecţii, pretenţii, reclamaţii etc. cu privire la condiţiile stipulate în prezentul Regulament.
 • 4.4.    Un Participant poate poate primi un singur premiu în cadrul Tombolei, iar premiul se va oferi în baza primei extrageri.
 •  

V. EXPRIMAREA ACORDULUI ȘI ACCEPTAREA CONDIȚIILOR DE PARTICIPARE:

 • 5.1.    Îndeplinirea cerințelor menționate în p.3.4, constituie manifestarea consimțământului de participare în Tombolă.
 • 5.2.    Participarea la prezenta Tombolă semnifică acceptarea condițiilor prezentului Regulament şi acordarea Organizatorului dreptului de procesare a datelor personale, inclusiv dar fără a se limita la numărul de telefon al Participantului, nume prenume, precum şi alte date necesare în cadrul participării la prezenta Tombolă.
 • 5.3.    Orice participant poate fi exclus de la participare dacă:
 • - în perioada de derulare a prezentei Tombole, Participantul a încălcat prevederile prezentului Regulament.
 • - Participantul a comis acţiuni ilegale, precum şi alte fapte care intră în contradicţie cu politica comercială a Moldcell sau care atentează la reputaţia acesteia.
 • 5.4.    Prin participarea la prezenta Tombolă abonații/utilizatorii Moldcell își exprimă în mod expres acordul de a primi de la Moldcell mesaje SMS precum și apeluri vocale cu caracter informativ.

VI. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR:

 • 6.1.    Informaţia deplină cu privire la Campanie este disponibilă pe www.moldcell.md.
 • 6.2.    Pe perioada desfăşurării Campaniei, participanţii vor avea posibilitatea de a afla informaţii despre ordinea şi regulile de desfăşurare a Campaniei, prin apel la numărul 444 (apel gratuit).

VII. Obligaţiile câştigătorului:

 • 7.1.    Câştigătorul oricărui premiu oferit în cadrul Tombolei acceptă în mod expres obligaţia sa de a participa în cadrul campaniilor publicitare sau oricare alte campanii organizate de către Organizator cu referire la Tombolă dată, fără a pretinde la remunerare. Totodată, Câştigătorul oferă Organizatorului dreptul de a utiliza numele şi imaginea sa pentru anunţarea oficială, în mod public, a rezultatelor extragerii.
 • 7.2.    În cazul în care Câştigătorul nu va accepta oricare din condiţiile şi/sau obligaţiile stabilite în prezentul Regulament, atunci în mod automat se va considera că Participantul declarat Câştigător a refuzat de a intra în posesia premiului.
 • 7.3.    Refuzul de a executa oricare condiţii şi/sau obligaţii stabilite în prezentul Regulament se consideră drept temei de rambursare Organizatorului a premiului câştigat.
 •  

VIII. DREPTURILE ŞI LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII ORGANIZATORULUI:

 • 8.1.    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba unilateral oricând premiul oferit în cadrul prezentei Tombole, precum şi condiţiile de desfăşurare, inclusiv şi prevederile prezentului Regulament fără informare prealabilă.
 • 8.2.    Organizatorul nu va accepta nici o pretenţie cu referire la modul de organizare a extragerii premiului, categoriile de premii oferite, precum și rezultatele extragerii premiului.
 • 8.3.    Participanţii nu au dreptul să solicite modificarea sau/şi excluderea oricăror condiţii sau puncte ale prezentului Regulament.
 • 8.4.    Refuzul de a respecta oricare dintre condiţiile necesare pentru a intra în posesia premiului are drept consecinţă refuzul Organizatorului de a înmâna premiul, indiferent de faptul dacă sunt respectate celelalte condiţii.
 • 8.5.    Prezenta Tombolă desfăşurată de către Organizator este considerată o acţiune publicitară, efectuată din contul Organizatorului.
 •  

IX. PRELUCRAREA DATELOR CARACTER PERSONAL

 • 9.1.    Pentru orice întrebare/nelămurire referitoare la prelucrarea datelor personale în cadrul Tombolei sau pentru exercitarea drepturilor legale, Participanții pot utiliza adresa dedicată datepersonale@moldcell.md. Alternativ, orice cereri cu privire la prelucrarea datelor personale se pot adresa și prin poștă la adresa str. Belgrad st. 3, Chișinău, MD-2060, Republica Moldova, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor moldcell money (”Moldcell” SA). Vă rugăm ca în subiectul mesajului să precizați denumirea Tombolei, respectiv „Balti, str. V.Alecsandri 2”. Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).
 • 9.2.    În vederea organizării și desfășurării Tombolei, desemnării și validării câștigătorilor, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale, Organizatorul, în calitate de Operator de date cu caracter personal va prelucra date cu caracter personal aparținând persoanelor vizate - participanților la Tombolă.
 • 9.3.    Organizatorul va prelucra următoarea categorie de date cu caracter personal aparținând Persoanelor vizate - numărul de telefon aferent contului moldcell money deținut și datele de identitate ale câștigătorului.
 •  

X. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

 • 10.1.    Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/ întrerupe/ prelungi oricând desfășurarea acestei Tombole, fără drept de compensare.
 • 10.2.    Orice modificare adusă prezentului Regulament va face parte integrantă din acest Regulament. Modificările urmează să producă efecte la data publicării lor pe pagina de internet a Organizatorului www.moldcell.md, în secțiunea dedicată Tombolei.
 • 10.3.    Organizatorul nu își asumă nici un fel de răspundere pentru luarea la cunoștință de către Participanți a modificărilor, publicate pe pagina de internet a Organizatorului www.moldcell.md, în secțiunea dedicată Tombolei.
 • 10.4.    în situația în care Tombola este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda premiile câștigătorilor desemnați pana la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament.