Anunț public privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate

S.R.L.”Senatron” anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzută de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare pentru activitatea planificată „Proiectarea liniei de telecomunicații de cablu fibra optică în sol conform normelor tehnice în imediată apropiere a loturilor cadastrale 53014100275, 53014070595, 53012061520, 53012041364, 53012030501, 53014020499, 53423110383, 53423090225, 5342200243, inclusiv intersectarea și amplasarea de-a lungul lor, model 53014100272 și 53012061474”, din mun. Hîncești extravilan.

Decizia de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției de Mediu din mun. Chișinău, str. Albișoara 38, precum și la următoarea pagină web oficială: https://am.gov.md/.

Publicul interesat poate consulta la cerere, conținutul informației din cererea de evaluare prealabilă, și depune propuneri/observații la sediul Agenției de Mediu.

Observațiile publicului, expusă în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul Agenției de Mediu.Link decizie