Moldcell a prezentat la ICT Summit 2012 soluţii mobile care vor impulsiona dezvoltarea economică a ţării

Compania Moldcell este unul din partenerii fideli ai ICT Summit-ului desfăşurat pentru al treilea an în Moldova, considerând acest forum internaţional drept o platformă excelentă de împărtăşire a bunelor practici în domeniul ICT la nivel global şi naţional. Ediţia curentă s-a distins prin dialogul constructiv stabilit între sectoarele public şi cel privat care s-a materializat în soluţii ICT concrete menite să transforme societatea noastră în una informaţional deschisă, transparentă şi digitalizată.  

La ediţia curentă, Moldcell a prezentat mai multe soluţii tehnologic avansate menite să deschidă noi oportunităţi pentru cetăţenii Republicii Moldova în interacţiunea lor cu instituţiile statului precum şi la soluţionarea rapidă, confortabilă şi eficientă a problemelor cotidiene. 

1. Moldcell, împreună cu Institutul de Sănătate şi Asistenţă Medico-Socială (ISAMS) în parteneriat cu Centrul Naţional de Management în Sănătate, susţinut de Ministerul Sănătăţii în Republica Moldova a prezentat în premieră în cadrul Summitului soluţii mHealth. Aplicaţia mHealth propusă de Moldcell se adresează pacienţilor TB (tuberculoză), HIV/SIDA şi femeilor gravide, inclusiv lăuzele. Anume aceste 3 categorii ale populaţiei au fost identificate drept prioritare la momentul actual, în ceea ce priveşte aderenţa la tratament şi necesitatea de asistenţă medicală informaţională.

Serviciile mHealth TB şi mHealth HIV/SIDA presupun expedierea către beneficiarii programului a mesajelor SMS prin care pacienţii vor fi reamintiţi să-şi primească medicamentele. mHealth - o soluţie alternativă de asistenţă, necostisitoare, personalizată şi evită implicarea factorului uman. Datorită penetrării telefoniei mobile Moldcell în cele mai indepărtate localităţi şi sate ale republicii, pacienţii vor putea fi ghidaţi la distanţă să urmeze tratamentul prestabilit de medicii responsabili. Aplicaţiile mHealth TB şi HIV/SIDA, în baza listei pacienţilor şi a mesajelor prestabilite va expedia prin canalele de tarnsportare a datelor Moldcell mesaje SMS de reamintire. În cazul raportului de SMS

mHealth Pregnancy. Femeile gravide şi lăuzele de asemenea vor putea beneficia de program, înscriindu-se printr-o simplă expediere de SMS la un număr scurt Moldcell. SMS-ul de înregistrare va conţine: cod, numărul de săptămâni de sarcină, ora când femeia doreşte să primească mesajele şi limba în care doreşte să le primească. Aplicaţia mPregnancy înrolează solicitanta în una din cele 7 categorii prestabilite ale saricinii. Ulterior, dânsa va recepţiona 7 mesaje informaţionale, în dependenţă de perioada de sarcină în care se află.

Moldcell, fiind o companie responsabilă social, care deja a investit peste 2 milioane de dolari USD în proiecte de asistenţă în domeniile educaţie, sănătate, caritate, culturale şi divertisment contribuie la crearea unei lumi cu oportunităţi mai bune. Operatorul consideră a fi necesar să se implice activ la susţinerea comunităţii, oferind soluţii de a îmbunătăţi accesul la educaţie, ameliora condiţiile de trai şi sănătate a populaţiei din Moldova.  Tocmai de aceea, mHealth oferit prin Moldcell oferă asistenţă beneficiarilor programului – GRATUIT, pe parcursul a primilor doi ani. De asemenea, operatorul şi-a asumat toate costurile ce ţine de elaborarea celor 3 aplicaţii: mHealth TB, mhealth HIV SIDA, mPregnancy, a machetelor pentru ghidurile de utilizare şi va oferi un număr prestabilit de telefoane mobile pentru beneficiarii proiectului.

Notă: Toate mesajele expediate beneficiarilor programului sunt elaborate de către ISAMS, prin avizul Ministerului Sănătăţii a Republicii Moldova.

2. Moldcell împreună cu oaspetele său de onoare Dawn Haig-Thomas, director inovaţii GSMA şi în parteneriat cu "Centrul de Telecomunicaţii Speciale" au prezentat câteva practici din domeniul identificării mobile - Mobile ID.  Odată cu lansarea în curând a serviciului, fiecare cetăţean al Moldovei, abonat al serviciului Mobile ID va avea posibiltiatea să-şi confirme identitatea prin intermediul telefonului mobil obţinând, astfel, un grad înalt de flexibilitate în procesul de auto-identificare pentru diferite scopuri cum ar fi: acces şi utilizare a serviciilor de guvernare electronică şi semnare de documente la distanţă. În unele ţări prin Mobile ID se efectuează inclusiv şi servicii bancare şi votarea prin telefonul mobil.  Implementarea serviciilor Mobile ID se va face prin combinarea eforturilor operatorilor mobili şi a Centrului eGuvernare din Moldova.

3. Aplicaţia Mobile Banking – destinată clienţilor băncii, impulsionând dezvoltarea sectorului. Acesta va face serviciile bancare mai accesibile, rapide şi eficiente pentru că va permite clienţilor băncii să verifice starea contului şi să efectueze tranzacţii bancare direct de pe dispozitivul telefonului mobil.

4. Centrul de Date Moldcell - va fi conectat la cea mai performantă reţea de Fibră Optică existentă în Republica Moldova la ora actuală cu acoperire naţională. Centrul de Date va permite prestarea serviciilor de tip “cloud –computing” care presupune servicii de calcul, aplicaţii si acces la informaţii stocate de date.  va oferi serviciile sale atât agenţilor economici locali, cât şi celor internaţionali cu renume, precum Google, IBM, HP. Avantajele sistemului pe care îl vom oferi pentru mediul de afaceri sunt evidente: reducerea riscului pierderilor de date şi a stopării funcţionării echipamentului. Se va reduce esenţial timpul de implementare a tehnologiilor de la luni şi ani, până la săptămâni.

Costurile de setare şi lansare ale unei noi afaceri, de asemenea se vor reduce substanţial. Moldcell preconizează să investească pe parcursul a 3 ani o sumă ce va depăşi 60 milioane lei, vor fi create cca 50 locuri de muncă noi, iar suprafaţa ocupată va atinge circa 2 ha de pămant.
 
Moldova ICT Summit 2012 se desfăşoară sub patronajul Ministerului Tehnologiei Informaţiei si Comunicaţiilor, fiind organizat de către Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul TIC (ATIC), Proiectul USAID Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor II (CEED II), Centrul de Guvernare Electronica (eGov) şi Banca Mondială. Compania Moldcell este partener al ediţiei din acest an.