Suspendarea temporară a numărului

Suspendarea temporară a numărului este serviciul ce oferă posibilitatea de înghețare a numărului Moldcell pe o perioadă de 12 luni (50 lei).

Serviciul este disponibil doar în cazul lipsei datoriilor și a campaniilor active.

Reactivarea liniei după dezactivarea temporară a acesteia se va efectua în mod automat după expirarea termenului de suspendare solicitat, sau la solicitarea abonatului prin USSD sau apel la Serviciul Clienți Moldcell.

Abonatul este obligat să urmăreasca de sine stătător termenul de suspendare a liniei și să achite plata pentru abonament după reactivarea acesteia.

Suspendarea/reactivarea poate fi efectuată prin USSD *222*3*2#ok sau prin apel la Serviciul Clienți Moldcell, la telefonul 444 (gratuit din rețeaua Moldcell), sau la 022 444 444.